Produkter

Torvförmedling

Torvförmedling Dags att beställa Torv, senaste beställningsdag är den 22 september 2023 Information och priser har gått ut till Föreningens medlemmar via mail. Extra grov

Läs mer »

Frölista SyRMS 2022-2023

Kära frödonatorer/köpare! Från och med 2015 samarbetar vi med Svenska Rhododendronsällskapet och producerar en gemensam frölista. Fröförvaltare är Carina Fritzell, Sydsvenska Rhododendron- och Magnoliasällskapet. Har

Läs mer »

Frölista ARS

ARS frölista 2022 Sverige kräver att det finns ett ”phyto sanitary certicate” med varje fröleverans från USA. Det spelar ingen roll hur stor ordern är,

Läs mer »

Copyright 2023 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå