Sydsvenska Rhododendron - och Magnoliasällskapet
The Swedish Chapter of the American Rhododendron Society


Torvförmedling

Dags att beställa Torv, senaste beställningsdag är den 24 september

Extra grov torv  330 l tryckförpackad

Grov torv  330 l tryckförpackad.

Torvblock  (100x45x15 cm)

Tänk även på att äldre bäddar kan behöva fyllas på med torv.

Ny information är att Ni har möjlighet att få torven levererad hem till Er förutsatt att Ni beställer hela pallar. Det går 18 balar på en pall.

Beställning skickas via e-mail till Marie Larsson marie@kvarntorp.com

eller via telefon 070 449 89 11


Betalning sker vid hämtning hos Marie Larsson

Kvarntorp Särslövs Kyrkoallé 202-17, Staffanstorp


Frästorv, Micotorv
från Rönneholms mosse

F.n. kan inga leveranser ske!
Torvblock cirka 45/45/25 cm
Hyltetorp Torv AB, Roger Håkansson,
0476-240 33 (cirka 5 mil nordost om Älmhult).

Blocktorv

Hyltetorp Torv AB, tryckförpackad säck om 330 l.

Finns i två fraktioner (storlek i mm på partiklarna): Extra Grov med partiklar mellan 50-70 mm, den som vi i första hand rekommenderar. Grov innehåller mindre partiklar och mera finfördelat material, speciellt lämplig för odling av främst alpina småväxter och vidarekultur av frösådd och vegetativ förökning.

Torvblock och blocktorv från Hyltetorp Torv kan även levereras per bil till Kvarntorp, Staffanstorp. Kostnaden härför beror helt på samlastningens storlek. 

Sambeställning av blocktorv och torvblock från Hyltetorp görs inför varje vår och höst. Om du är intresserad av att vara med på denna sambeställning, tag i god tid kontakt med Marie Larsson eller per tel 070-4498911 och gör din beställning. Sista beställningsdag för hösten 2018 är den 30 september.