Sydsvenska Rhododendron - och Magnoliasällskapet
The Swedish Chapter of the American Rhododendron Society


Produktförmedling
DAGS ATT BESTÄLLA TORV TILL HÖSTEN 2019 !!

Sista beställningsdag 27/9.

Grov torv 90kr, 330 l tryckförpackad säck
XGrov    100kr, 330 l tryckförpackad säck
Block 100x45x15cm 60kr

Kontakta Marie Larsson på  070-4498911 eller marie@kvarntorp.com


Frästorv, Micotorv
från Rönneholms mosse

F.n. kan inga leveranser ske!
Torvblock cirka 45/45/25 cm
Hyltetorp Torv AB, Roger Håkansson,
0476-240 33 (cirka 5 mil nordost om Älmhult).

Blocktorv

Hyltetorp Torv AB, tryckförpackad säck om 330 l.

Finns i två fraktioner (storlek i mm på partiklarna): Extra Grov med partiklar mellan 50-70 mm, den som vi i första hand rekommenderar. Grov innehåller mindre partiklar och mera finfördelat material, speciellt lämplig för odling av främst alpina småväxter och vidarekultur av frösådd och vegetativ förökning.

Torvblock och blocktorv från Hyltetorp Torv kan även levereras per bil till Kvarntorp, Staffanstorp. Kostnaden härför beror helt på samlastningens storlek. 

Sambeställning av blocktorv och torvblock från Hyltetorp görs inför varje vår och höst. Om du är intresserad av att vara med på denna sambeställning, tag i god tid kontakt med Marie Larsson eller per tel 070-4498911 och gör din beställning. Sista beställningsdag för hösten 2018 är den 30 september.